אשראי

קבלת האפשרות לשלם על סחורות או שירותים המתקבלים כעת במועד עתידי כלשהו. 

חשבונאות למתחילים

תוכן עניינים