ביאורים

מידע אשר מהווה חלק בלתי נפרד מהדו”חות הכספיים, ואשר מסביר ומפרט את הסעיפים השונים המופיעים בתמצית הדו”חות הכספיים. 

עד כמה תוכן זה היה שימושי?

לחץ על על מספר הכוכבים שאתה רוצה לדרג!

error_message4

חשבונאות למתחילים

תוכן עניינים