ביאורים

מידע אשר מהווה חלק בלתי נפרד מהדו”חות הכספיים, ואשר מסביר ומפרט את הסעיפים השונים המופיעים בתמצית הדו”חות הכספיים. 

עד כמה מאמר זה היה שימושי?

לחץ על כוכב כדי לדרג אותו!

error_message4

חשבונאות למתחילים

תוכן עניינים