בית » ספרים » חשבונאות למתחילים » פרק 4 – מושגי יסוד בחשבונאות » בלאי על נכסי השקעה (פחת)

בלאי על נכסי השקעה (פחת)

תהליך ירידת הערך של רכוש קבוע, עקב שימוש בו או כתוצאה מהתיישנות שלו. בחשבונאות, ירידת ערך זו יכולה להירשם כהוצאה קבועה במהלך תקופת חייו של הנכס. הבלאי מכונה גם בשם פחת

חשבונאות למתחילים

תוכן עניינים

נושאים נוספים

rich_or_poor_quiz_pop

Loading data ...
Coin Compare
View chart compare
View table compare
שינוי גודל פונט
ניגודיות