בלאי על נכסי השקעה (פחת)

תהליך ירידת הערך של רכוש קבוע, עקב שימוש בו או כתוצאה מהתיישנות שלו. בחשבונאות, ירידת ערך זו יכולה להירשם כהוצאה קבועה במהלך תקופת חייו של הנכס. הבלאי מכונה גם בשם פחת

עד כמה מאמר זה היה שימושי?

לחץ על כוכב כדי לדרג אותו!

error_message4

חשבונאות למתחילים

תוכן עניינים