דו״ח כספי

דו”ח תקופתי (בדרך-כלל לרבעון או לשנה) שמציג את מצבה הכספי של החברה ואת ביצועיה. בדרך-כלל, הדו”ח הכספי כולל את הרכיבים הבאים: מאזן, דו”ח רווח והפסד, דו”ח על תזרים מזומנים, דו”ח על השינויים בהון העצמי, וביאורים לכל אחד מהם. 

עד כמה תוכן זה היה שימושי?

לחץ על על מספר הכוכבים שאתה רוצה לדרג!

error_message4

חשבונאות למתחילים

תוכן עניינים