דו״ח על שינויים בהון העצמי

אחד מהדו”חות הנכללים בדו”ח הכספי. הדו”ח על השינויים בהון העצמי מתאר את השינויים בהון העצמי של החברה בתקופה מסוימת וממה הם נבעו. 

error_message4

מאמרים נוספים

חשבונאות למתחילים

Table of Contents
X