דו״ח על תזרימי מזומנים

אחד מהדו”חות הנכללים בדו”ח הכספי. הדו”ח על תזרימי המזומנים מתאר את תנועת הכסף המזומן לתוך ומחוץ לחברה בתקופה מסוימת, תוך הפרדה בין 3 תחומי פעילות: פעילות שוטפת, פעילות השקעה, ופעילות מימון. 

עד כמה תוכן זה היה שימושי?

לחץ על על מספר הכוכבים שאתה רוצה לדרג!

error_message4

חשבונאות למתחילים

תוכן עניינים