דו״ח רווח והפסד

אחד מהדו”חות הנכללים בדו”ח הכספי. דו”ח הרווח וההפסד מפרט את ההכנסות, ההוצאות, והרווחים של חברה בתקופה מסוימת. השורה התחתונה של הדו”ח היא ההפרש בין סך ההכנסות לסך הוצאות והיא מכונה הרווח (או ההפסד) הנקי. 

עד כמה תוכן זה היה שימושי?

לחץ על על מספר הכוכבים שאתה רוצה לדרג!

error_message4

חשבונאות למתחילים

תוכן עניינים