דו״ח רווח והפסד

אחד מהדו”חות הנכללים בדו”ח הכספי. דו”ח הרווח וההפסד מפרט את ההכנסות, ההוצאות, והרווחים של חברה בתקופה מסוימת. השורה התחתונה של הדו”ח היא ההפרש בין סך ההכנסות לסך הוצאות והיא מכונה הרווח (או ההפסד) הנקי. 

error_message4

מאמרים נוספים

חשבונאות למתחילים

Table of Contents
X