דו״ח

במערכת החשבונאות ישנם מספר סוגים של דו”חות. כל סוג מתייחס לפן כלשהו של החברה וערוך במתכונת די קבועה. בהמשך מפורטים סוגי הדו”חות. 

חשבונאות למתחילים

תוכן עניינים