דיבידנד

סכום כספי אשר מחולק לבעלי המניות של החברה, מתוך הרווחים המצטברים שלה. חברה רשאית לחלק דיבידנד מתוך הרווחים שצברה במהלך שנות פעילותה, אך היא אינה חייבת לעשות זאת. 

עד כמה תוכן זה היה שימושי?

לחץ על על מספר הכוכבים שאתה רוצה לדרג!

error_message4

חשבונאות למתחילים

תוכן עניינים