הון מניות

כינוי לכל הסכומים הכספיים שבעלי החברה השקיעו בה תמורת מניות. הון המניות הוא רכיב מתוך ההון העצמי של החברה. 

error_message4

מאמרים נוספים

חשבונאות למתחילים

Table of Contents
X