הון עצמי

כינוי לכל הסכומים הכספיים המגיעים ממקורות עצמיים – פנימיים, ולא חיצוניים לחברה. ההון העצמי משקף את ההתחייבות של החברה לבעליה והוא מורכב מהון מניות (כספים שבעלי החברה השקיעו בה) ורווחים שהצטברו בחברה ולא חולקו לבעליה. 

עד כמה תוכן זה היה שימושי?

לחץ על על מספר הכוכבים שאתה רוצה לדרג!

error_message4

חשבונאות למתחילים

תוכן עניינים