הכנסה

כסף או התחייבות שחברה מקבלת כתוצאה מפעילותה העסקית, כגון: מכירה של סחורה או שירותים, ריבית על השקעות, וכדומה. 

error_message4

מאמרים נוספים

חשבונאות למתחילים

Table of Contents
X