הכנסה

כסף או התחייבות שחברה מקבלת כתוצאה מפעילותה העסקית, כגון: מכירה של סחורה או שירותים, ריבית על השקעות, וכדומה. 

חשבונאות למתחילים

תוכן עניינים