הנהלת חשבונות

תהליך העבודה אשר כולל: מיון, רישום, ותיעוד של כל הפעולות העסקיות המתבצעות בחברה. תהליך זה נעשה בהתאם לכללים מוסכמים ומקובלים, והוא מהווה בסיס למידע המופיע בדו”חות הכספיים של החברה. 

עד כמה תוכן זה היה שימושי?

לחץ על על מספר הכוכבים שאתה רוצה לדרג!

error_message4

חשבונאות למתחילים

תוכן עניינים