הנהלת חשבונות דו-צידית / כפולה

שיטה מקובלת לרישום הפעולות העסקיות של החברה. עיקר השיטה: כל פעולה נרשמת בשני כרטיסים – באחד בזכות (בפלוס) ובשני בחובה (במינוס), כך שתמיד סך היתרה בכלל הכרטיסים היא אפס. לדוגמה: אם חברה קנתה עצים ב-1,000 ₪ ושילמה עליהם במזומן, היא תזכה את הכרטיס “מזומן” ב-1,000 ₪ ותחייב את הכרטיס “קניית עצים” באותו סכום. 

עד כמה תוכן זה היה שימושי?

לחץ על על מספר הכוכבים שאתה רוצה לדרג!

error_message4

חשבונאות למתחילים

תוכן עניינים