הנפקת מניות

תהליך בו חברה מעניקה מניות תמורת כסף (או שווה כסף) שהבעלים משקיעים בה. כתוצאה מהנפקת המניות, הבעלים מקבלים חלק יחסי בבעלות על החברה, וזכויות על נכסי החברה ועל רווחיה. 

error_message4

מאמרים נוספים

חשבונאות למתחילים

Table of Contents
X