הפסד

כאשר יש לחברה עודף הוצאות על הכנסות, ההפרש ביניהם מבטא הפסד (בניגוד לרווח, המבטא עודף הכנסות על הוצאות). 

error_message4

מאמרים נוספים

חשבונאות למתחילים

Table of Contents
X