הפסד

כאשר יש לחברה עודף הוצאות על הכנסות, ההפרש ביניהם מבטא הפסד (בניגוד לרווח, המבטא עודף הכנסות על הוצאות). 

חשבונאות למתחילים

תוכן עניינים