התחייבות לזמן ארוך

התחייבות שהחברה מחויבת לשלם אחרי תקופה של למעלה משנה. למשל: הלוואה מהבנק שזמן פירעונה הוא 5 שנים. 

error_message4

מאמרים נוספים

חשבונאות למתחילים

Table of Contents
X