התחייבות שוטפת

התחייבות שהחברה מחויבת לשלם תוך תקופה אשר אינה עולה על שנה. ההתחייבויות השוטפות העיקריות הן: ספקים, והלוואות לזמן קצר. 

עד כמה תוכן זה היה שימושי?

לחץ על על מספר הכוכבים שאתה רוצה לדרג!

error_message4

חשבונאות למתחילים

תוכן עניינים