התחייבות שוטפת

התחייבות שהחברה מחויבת לשלם תוך תקופה אשר אינה עולה על שנה. ההתחייבויות השוטפות העיקריות הן: ספקים, והלוואות לזמן קצר. 

עד כמה מאמר זה היה שימושי?

לחץ על כוכב כדי לדרג אותו!

error_message4

חשבונאות למתחילים

תוכן עניינים