חברה

גוף משפטי אשר מוקם למטרת רווח. החברה מהווה גוף עסקי נפרד מבעליה. 

error_message4

חשבונאות למתחילים

תוכן עניינים