חלוקת רווחים

תהליך בו חברה משלמת לבעלי המניות כספים מתוך הרווחים שצברה. התשלומים המחולקים נקראים “דיבידנד”. 

error_message4

מאמרים נוספים

חשבונאות למתחילים

Table of Contents
X