חשבונית

מסמך עסקי שנערך על-ידי מוכר או נותן שרות כלשהו ואשר אותו הוא מעביר לקונה. בחשבונית מפורטים פרטים לגבי העיסקה שבוצעה, כגון: תאריך העיסקה, שם הקונה או מקבל השרות, סוג הסחורה או השרות שנמכרו, תנאי התשלום, הסכום לתשלום, מספר העיסקה (אסמכתא), וכדומה. 

עד כמה תוכן זה היה שימושי?

לחץ על על מספר הכוכבים שאתה רוצה לדרג!

error_message4

חשבונאות למתחילים

תוכן עניינים