יומן

גיליון בו נרשמים לראשונה כל הפעולות העסקיות המתרחשות בחברה. הרישום ביומן נעשה באופן יומיומי שוטף, בדרך-כלל על-ידי מנהל החשבונות בחברה. כל פעולה הנרשמת ביומן מכונה גם “פקודת יומן”. 

error_message4

מאמרים נוספים

חשבונאות למתחילים

Table of Contents
X