יומן

גיליון בו נרשמים לראשונה כל הפעולות העסקיות המתרחשות בחברה. הרישום ביומן נעשה באופן יומיומי שוטף, בדרך-כלל על-ידי מנהל החשבונות בחברה. כל פעולה הנרשמת ביומן מכונה גם “פקודת יומן”. 

עד כמה מאמר זה היה שימושי?

לחץ על כוכב כדי לדרג אותו!

error_message4

חשבונאות למתחילים

תוכן עניינים