יחסים פיננסיים

מדדים המתקבלים מתוך חלוקה בין שני ערכים הלקוחים מתוך הדו”חות הכספיים של החברה. מטרתם של היחסים הפיננסיים היא לנתח את מצבה הכספי ואת ביצועיה של החברה בתקופה מסוימת. בין היחסים הפיננסיים נמנים: יחס שוטף, יחס מהיר, תשואה על הנכסים, ועוד. יחסים אלה ואחרים מפורטים בפרק 3 בספר. 

עד כמה תוכן זה היה שימושי?

לחץ על על מספר הכוכבים שאתה רוצה לדרג!

error_message4

חשבונאות למתחילים

תוכן עניינים