כרטיס “מעביר” וכרטיס “קולט”

הכרטיס שיתרתו מועברת נקרא כרטיס מעביר.
הכרטיס שאליו מועברות היתרות, נקרא כרטיס קולט.

הרישום החשבונאי המתלווה לפעולת הריכוז

כאשר היתרה בכרטיס המעביר היא יתרת חובה, היא מועברת לטור החובה בכרטיס הקולט.
כאשר היתרה בכרטיס המעביר היא יתרת זכות, היא מועברת לטור הזכות  בכרטיס הקולט.
במקביל, הכרטיס שמעביר יתרת חובה, מזוכה באותו סכום, והכרטיס שמעביר יתרת זכות מחויב באותו סכום – כך שהיתרה בכרטיס המעביר תהיה 0.

דוגמאות:

 1. העברת יתרות מהכרטיסים: עצים, דבק, ומסמרים, לכרטיס: חומרי גלם.

  כרטיס חומרי גלם
  פרטיםחובהזכותיתרה
  פרטי העיסקהח-ן נגדי
  העברת יתרהעצים1,000ח 1,000
  העברת יתרהדבק400ח 1,400
  העברת יתרהמסמרים100ח 1,500

  כרטיס עצים
  פרטיםחובהזכותיתרה
  פרטי העיסקהח-ן נגדי
  קניית 10 ק״ג עץעצי הגליל300ח 300
  קניית 20 ק״ג עץעצי משה200ח 500
  קניית 30 ק״ג עץעצי מרים500ח 1,000
  העברת יתרהחומרי גלם1,0000

  כרטיס דבק
  פרטיםחובהזכותיתרה
  פרטי העיסקהח-ן נגדי
  קניית 5 ק״ג דבקדבק אמיתי300ח 300
  קניית 1 ק״ג דבקדבק אמיתי100ח 400
  העברת יתרהחומרי גלם4000

  כרטיס מסמרים
  פרטיםחובהזכותיתרה
  פרטי העיסקהח-ן נגדי
  קניית 1,000 מסמריםהום סנטר100ח 100
  העברת יתרהחומרי גלם1000
 2. העברת יתרות מהכרטיסים: (מכירת) כסאות, (מכירת) שולחנות, (מכירת) ארונות, לכרטיס: מכירות.

  כרטיס מכירות
  פרטיםחובהזכותיתרה
  פרטי העיסקהח-ן נגדי
  העברת יתרהכסאות600600
  העברת יתרהשולחנות1,0001,600
  העברת יתרהארונות3,0004,600

  כרטיס (מכירות) כסאות 
  פרטיםחובהזכותיתרה
  פרטי העיסקהח-ן נגדי
  מכירת 5 כסאותקפה ומאפה200200
  מכירת 10כסאותרהיטי משה400600
  העברת יתרהמכירות6000

  כרטיס (מכירות) שולחנות 
  פרטיםחובהזכותיתרה
  פרטי העיסקהח-ן נגדי
  מכירת שולחןמשה לוי400400
  מכירת 2 שולחנותקפה ומאפה6001,000
  העברת יתרהמכירות1,0000


  כרטיס (מכירות) ארונות
  פרטיםחובהזכותיתרה
  פרטי העיסקהח-ן נגדי
  מכירת 5 ארונותרהיטי מזרחי1,5001,500
  מכירת 4 ארונותרהיטי הגליל1,2002,700
  מכירת 1 ארוןרהיטי מזרחי3003,000
  העברת יתרהמכירות3,0000

הרישום בכרטיסים

נעקוב אחרי שני הכרטיסים: עצים וחומרי גלם (בדוגמא 1 לעיל).

כרטיס מקבל

`larr`

 כרטיס נותן
יתרהזכותחובהפרטים
ח-ן נגדיפרטי העיסקה
ח 300300עצי הגלילקניית 10 ק״ג עץ
ח 500200עצי משהקניית 20 ק״ג עץ
ח 1,000500עצי מריםקניית 30 ק״ג עץ
01,000חומרי גלםהעברת יתרה

 

 

 

 

 

כרטיס עצים

יתרה

זכות

חובה

פרטים

ח-ן נגדי

פרטי העיסקה

ח 300

 

300

עצי הגליל

קניית 10 ק”ג עץ

ח 500

 

200

עצי משה

קניית 20 ק”ג עץ

ח 1,000

 

500

עצי מרים

קניית 30 ק”ג עץ

0

1,000

 

חומרי גלם

העברת יתרה 

כרטיס נותן`uarr`
כרטיס מקבל`darr` 

כרטיס חומרי גלם

יתרה

זכות

חובה

פרטים

ח-ן נגדי

פרטי העיסקה

ח 1,000

 

1,000

עצים

העברת יתרה

הכרטיס עצים נמצא ביתרת חובה (1,000 ₪) שמשמעותה שהכרטיס קיבל סחורה, והוא כביכול אמור להחזירה (או שווה כסף שלה). פעולת העברת היתרה היא בחזקת העברת שווי הסחורה מכרטיס עצים לכרטיס חומרי גלם והוא זה שאמור (כביכול) פעם להחזיר את הסחורה או לשלם עבורה. 

ולסיכום: כרטיס עצים נותן סחורה ומזוכה, וכרטיס חומרי גלם מקבל (כביכול) סחורה ומחויב.

כל מה שעליכם לזכור הוא שיתרת החובה הולכת לטור החובה 

נעקוב אחרי שני הכרטיסים: מכירת שולחנות, ו-מכירות (בדוגמא 2 לעיל).

כרטיס (מכירת) שולחנות

יתרה

זכות

חובה

פרטים

ח-ן נגדי

פרטי העיסקה

400

400

 

משה לוי

מכירת שולחן

1,000

600

 

קפה ומאפה

מכירת 2 שולחנות

0

 

1,000

מכירות

העברת יתרה

כרטיס מקבל`uarr`
כרטיס נותן`darr` 

כרטיס מכירות

יתרה

זכות

חובה

פרטים

ח-ן נגדי

פרטי העיסקה

1,000

1,000

 

שולחנות

העברת יתרה

הכרטיס (מכירת) שולחנות נמצא ביתרת זכות (1,000 ₪) שמשמעותה, שהכרטיס נתן  סחורה, והוא כביכול אמור לקבלה חזרה (או שווה כסף שלה).

פעולת העברת היתרה היא בחזקת קבלת שווי הסחורה מכרטיס מכירות והוא זה שאמור (כביכול) לקבל פעם את הסחורה או לקבל שווה ערך שלה. ולסיכום: כרטיס מכירת שולחנות מקבל שווי סחורה ומחויב וכרטיס מכירות נותן שווי  סחורה ומזוכה.

כל מה שעליכם לזכור הוא שיתרת זכות הולכת לטור הזכות 

 

התאמות

חשוב לציין כי כל הפעילות של הנהלת החשבונות מלווה בבדיקות פיסיות שכוללות: התאמות בנקים, ספירות מלאי, ובדיקות מדגמיות של סעיפים אחרים. בדיקות אלה נעשות אחת לתקופה והן נקראות בשם: התאמות

לדוגמה: אם לפי הנהלת החשבונות, בקופת הבנק צריכים להיות 1,000 ₪, בודקים שאכן יש בקופה 1,000 ₪, אם לפי הרישום בהנהלת החשבונות יש מלאי בשווי 5,000 ₪, בודקים שאכן יש במחסן מלאי בשווי 5,000 ₪, וכך הלאה.

חשבונאות למתחילים

תוכן עניינים