לקוחות

לקוחות הם גורמים (חברות או אנשים פרטיים) אשר קונים מהחברה סחורות או שירותים כלשהם.
סעיף לקוחות המופיע במאזן (במסגרת הנכסים השוטפים) מבטא את ההתחייבויות הכספיות של הלקוחות לחברה בגין סחורה או שירות שקיבלו וטרם שילמו תמורתם. 

עד כמה תוכן זה היה שימושי?

לחץ על על מספר הכוכבים שאתה רוצה לדרג!

error_message4

חשבונאות למתחילים

תוכן עניינים