לקוחות

לקוחות הם גורמים (חברות או אנשים פרטיים) אשר קונים מהחברה סחורות או שירותים כלשהם.
סעיף לקוחות המופיע במאזן (במסגרת הנכסים השוטפים) מבטא את ההתחייבויות הכספיות של הלקוחות לחברה בגין סחורה או שירות שקיבלו וטרם שילמו תמורתם. 

error_message4

מאמרים נוספים

חשבונאות למתחילים

Table of Contents
X