מאזן

אחד מהדו”חות הנכללים בדו”ח הכספי. המאזן מפרט את מצבה הכספי של החברה בנקודת זמן מסוימת, זאת באמצעות פירוט וסיכום היתרה בשלושה סעיפים מרכזיים: נכסים, התחייבויות, והון עצמי. 

עד כמה תוכן זה היה שימושי?

לחץ על על מספר הכוכבים שאתה רוצה לדרג!

error_message4

חשבונאות למתחילים

תוכן עניינים