מניה

שטר בעלות על חלק מחברה. למחזיק במניה של חברה כלשהי יש חלק בבעלות על החברה, והוא יכול ליהנות מרווחיה. 

עד כמה תוכן זה היה שימושי?

לחץ על על מספר הכוכבים שאתה רוצה לדרג!

error_message4

חשבונאות למתחילים

תוכן עניינים