מניה

שטר בעלות על חלק מחברה. למחזיק במניה של חברה כלשהי יש חלק בבעלות על החברה, והוא יכול ליהנות מרווחיה. 

חשבונאות למתחילים

תוכן עניינים