נכסים בלתי מוחשיים

נכסים שאין להם ממשות פיסית, אך הם בעלי ערך כלכלי לחברה. למשל: סימן מסחרי, פטנט, מוניטין, וכדומה. 

עד כמה תוכן זה היה שימושי?

לחץ על על מספר הכוכבים שאתה רוצה לדרג!

error_message4

חשבונאות למתחילים

תוכן עניינים