נכסים קבועים (או: רכוש קבוע)

נכסים אשר אינם צפויים, במסגרת הפעילות הרגילה של החברה, להפוך למזומנים, כלומר – הם קבועים. למשל: בניין, קרקע, מכונות, מחשבים, וכדומה. 

error_message4

מאמרים נוספים

חשבונאות למתחילים

Table of Contents
X