ספירת מלאי

תהליך בו חברה סופרת ורושמת במדויק את כל הסחורות והמוצרים שיש ברשותה. בדרך-כלל, תהליך זה מתבצע אחת לשנה 

error_message4

מאמרים נוספים

חשבונאות למתחילים

Table of Contents
X