קבלה

מסמך עסקי שהחברה מעבירה לקונה, כאשר הוא משלם לה עבור סחורה או שרות כלשהו. הקבלה כוללת פרטים לגבי העיסקה שבוצעה וסכום התשלום, והיא מהווה אישור לקבלת תשלום מהקונה בגין העיסקה. ההבדל העיקרי בין קבלה לבין חשבונית הוא שקבלה ניתנת לקונה רק לאחר ביצוע התשלום בפועל, בעוד שחשבונית יכולה להימסר לקונה עוד בטרם קבלת התשלום, והיא אינה מהווה אישור לביצוע התשלום בפועל. 

עד כמה מאמר זה היה שימושי?

לחץ על כוכב כדי לדרג אותו!

error_message4

חשבונאות למתחילים

תוכן עניינים