רבעון

תקופה של שלושה חודשים (“רבע שנה”). חברות שנסחרות בבורסה מחויבות להכין ולפרסם דו”חות כספיים בגין כל תקופה של רבעון, ובסך-הכל ארבע פעמים בשנה. 

עד כמה תוכן זה היה שימושי?

לחץ על על מספר הכוכבים שאתה רוצה לדרג!

error_message4

חשבונאות למתחילים

תוכן עניינים