תזרים מזומנים

תזרים הוא תנועה (קבלה והוצאה) של כסף מזומן לתוך ומחוץ לחברה. כאשר סכום הכסף המזומן שהחברה קיבלה גבוה מסכום המזומן שהיא הוציאה, נהוג לומר כי לחברה תזרים מזומנים חיובי. כאשר סכום הכסף המזומן שהחברה הוציאה גבוה מסכום המזומן שהחברה קיבלה, נהוג לומר כי לחברה תזרים מזומנים שלילי. תזרים המזומנים של חברה לתקופה מסוימת מפורט בדו”ח תזרים המזומנים. 

עד כמה תוכן זה היה שימושי?

לחץ על על מספר הכוכבים שאתה רוצה לדרג!

error_message4

חשבונאות למתחילים

תוכן עניינים