עירוי חיצוני

כל שינוי בכמות המזומנים (שטרות הכסף) במדינה נקרא עירוי חיצוני

רק בנק ישראל יכול לשנות את כמות המזומנים במדינה.

המזומנים נמצאים בחלקם בידי הציבור ובחלקם בקופות הבנקים.

  • עירוי חיצוני חיובי = גידול בכמות המזומנים במדינה (בעקבותיו נרשם גידול בכמות הכסף).
  • עירוי חיצוני שלילי = קיטון בכמות המזומנים במדינה (בעקבותיו נרשם קיטון בכמות הכסף).

 

עד כמה תוכן זה היה שימושי?

לחץ על על מספר הכוכבים שאתה רוצה לדרג!

error_message4

כלכלה א’

תוכן עניינים