פרק 1 – תפוקה שולית פוחתת והוצאה שולית עולה

תפוקה שולית פוחתת והוצאה שולית עולה

עד כמה תוכן זה היה שימושי?

לחץ על על מספר הכוכבים שאתה רוצה לדרג!

error_message4

כלכלה א’

תוכן עניינים