פרק 4 – תוצר מקומי גולמי וחשבונאות לאומית

תוצר מקומי גולמי וחשבונאות לאומית

עד כמה תוכן זה היה שימושי?

לחץ על כוכב כדי לדרג אותו!

error_message4

כלכלה א’

תוכן עניינים