פרק 4 – תוצר מקומי גולמי וחשבונאות לאומית

תוצר מקומי גולמי וחשבונאות לאומית

מבחן קצר בכלכלה

שאלות לתרגול הפרק

error_message4

מאמרים נוספים

כלכלה א’

Table of Contents
X