סה”כ המקורות

התמ"ג והמקורות בישראל לאורך השנים

סה”כ המקורות של מדינה כוללים 2 מרכיבים:

  1. התמ”ג שלה.
  2. שווי המוצרים והשירותים שייבאה במשך השנה.

 

המשך הדוגמא לעיל

במדינה א' לעיל סה”כ המקורות מסתכמים ב- 5,000 ש”ח.

מרכיבי המקורות הם:  

תמ”ג בשווי 5,000 ש”ח.

יבוא בשווי 0 ש”ח.

 

במדינה ב' לעיל סה”כ המקורות מסתכמים ב- 5,000 ש”ח, אך שווי המרכיבים שונה.

מרכיבי המקורות הם:  

תמ”ג בשווי       3,000    ש”ח.

יבוא בשווי        2,000    ש”ח.

 

תרשים 4

התמ”ג והמקורות בישראל לאורך השנים
מיליארדי ש”ח. מחירי שנת 2002.

תרשים 5

תמ”ג לנפש בישראל לאורך השנים
אלפי ש”ח. מחירי שנת 2002.
תמ"ג לנפש בישראל לאורך השנים

“תמ”ג לנפש” בשנה כלשהי מתקבל מחלוקת התמ”ג במספר התושבים באותה שנה.

מבחן קצר בכלכלה

שאלות לתרגול הפרק

error_message4

מאמרים נוספים

כלכלת ישראל למתחילים

Table of Contents
X