סה”כ המקורות

התמ"ג והמקורות בישראל לאורך השנים

סה”כ המקורות של מדינה כוללים 2 מרכיבים:

  1. התמ”ג שלה.
  2. שווי המוצרים והשירותים שייבאה במשך השנה.

 

המשך הדוגמא לעיל

במדינה א' לעיל סה”כ המקורות מסתכמים ב- 5,000 ש”ח.

מרכיבי המקורות הם:  

תמ”ג בשווי 5,000 ש”ח.

יבוא בשווי 0 ש”ח.

 

במדינה ב' לעיל סה”כ המקורות מסתכמים ב- 5,000 ש”ח, אך שווי המרכיבים שונה.

מרכיבי המקורות הם:  

תמ”ג בשווי       3,000    ש”ח.

יבוא בשווי        2,000    ש”ח.

 

תרשים 4

התמ”ג והמקורות בישראל לאורך השנים
מיליארדי ש”ח. מחירי שנת 2002.

תרשים 5

תמ”ג לנפש בישראל לאורך השנים
אלפי ש”ח. מחירי שנת 2002.
תמ"ג לנפש בישראל לאורך השנים

“תמ”ג לנפש” בשנה כלשהי מתקבל מחלוקת התמ”ג במספר התושבים באותה שנה.

עד כמה תוכן זה היה שימושי?

לחץ על על מספר הכוכבים שאתה רוצה לדרג!

error_message4

כלכלת ישראל למתחילים

תוכן עניינים