כללי

המילה כסף שגורה בפיהם של רבים ומשמעותה לכאורה מובנת לכל. אך קיים בלבול רב לאור העובדה שאנו משתמשים בחיי היומיום במילה כסף כקיצור לשלושה מונחים בעלי משמעות שונה. ולפיכך כשאומרים כסף סתם, אף אחד לא יודע למה בדיוק הכוונה, אם כי במרבית המקרים ניתן להבין את המשמעות מתוכן המשפט.

שתי המשמעויות המקובלות למילה כסף הן:

  1. מתכת הכסף – מונח שאין לו שימוש בספרנו.
  2. שטרות כסף (כולל מטבעות) – מזומן היא מילה נרדפת לשטרות כסף ובה נשתמש הרבה בהמשך.

אמצעי תשלום (= כסף)

אמצעי תשלום כוללים שני מרכיבים:                                

  1. מזומן (= שטרות כסף שבידי הציבור)
  2. היתרה בחשבון עו”ש (פקדונות עו”ש שבידי הציבור)

(מזומן בקופת הבנק אינו נכלל באמצעי התשלום. הוא ייכלל רק כאשר יעבור מקופת הבנק לידי הציבור).

 

סכום אמצעי התשלום (=סכום הכסף) שבידי כל אחד מאיתנו כולל את הסכום של שני מרכיבים אלו.

לדוגמא:

  • אם למשה יש 100 ש”ח במזומן ועוד 500 ש”ח בחשבון עו”ש, סה”כ אמצעי התשלום שברשותו מסתכמים ב- 600 ש”ח ובמילים אחרות: סה”כ הכסף שברשותו מסתכם ב- 600 ש”ח (בהמשך : כסף = אמצעי תשלום).
  • אם לדוד יש 10,000 ש”ח במזומן ועוד 20,000 ש”ח בחשבון עו”ש, סה”כ הכסף שברשותו מסתכם ב- 30,000 ש”ח.
  • אם ליצחק יש 1,000 ש”ח במזומן והוא באוברדרפט של 600 ש”ח בחשבון העו”ש, סה”כ הכסף שברשותו מסתכם ב- 400 ש”ח.
כמות הכסף שיש במדינה במועד כלשהו מסתכם בסה”כ המזומן שהתושבים מחזיקים + שווי כל חשבונות העו”ש שיש להם בכל הבנקים.
למעשה כאשר אנו מפקידים מזומן בחשבון עו”ש בבנק (למשל 1,000 ש”ח) אזי אותם 1,000 ש”ח
השייכים לנו, משנים את מיקומם ועוברים מהכיס שלנו לחשבון העו”ש שלנו בבנק.

פיקדונות עו”ש

השם הבנקאי המקובל לחשבונות עו”ש הוא פיקדונות עו”ש או בקיצור “פיקדונות“.
בהמשך נשתמש לסירוגין בכל אחד מהשמות.

 

הערה

עד כה הסברנו שמקור הכסף שמגיע לקופת הבנק הם הפקדות בחשבונות עו”ש. ואכן זה המקור העיקרי. אך ישנם מקורות נוספים שלא נדון בהם כאן, אך חשוב שתדעו על קיומם.
המקורות העיקריים הם:
  1. השקעות כספים מצד בעלי הבנק במועד ייסוד הבנק ובשלבים שונים אח”כ.
  2. הנפקת מניות ואיגרות חוב של הבנק.

לחלק מכם 2 השורות לעיל אינן ברורות ובצדק, שכן הן דורשות הסבר כלשהו, שלא כאן המקום לפרט.