קבוצה זו מחולקת ל-2 תת-קבוצות:

  1. חוב לזמן ארוך (ז”א).
  2. חוב לזמן קצר (ז”ק).

חוב לזמן ארוך – חוב לזמן ארוך כולל בעיקר הלוואות שהפירמה קיבלה לתקופות ארוכות של מעל לשנה. 
כל כרטיס בקבוצה זו מהווה עדות ליתרת הלוואה ספציפית שהחברה קיבלה. אם החברה קיבלה 5 הלוואות לזמן ארוך, יהיו לנו בדרך-כלל  5 כרטיסים שונים. 

חוב לזמן קצר – חוב לזמן קצר כולל בעיקר 2 קבוצות של  התחייבויות:

  • הלוואות לזמן קצר –  הלוואות שהפירמה קיבלה לתקופות קצרות (עד שנה).
  • אשראי ספקים – הכוונה לספקים שמכרו מוצרים לחברה וטרם קיבלו את מלוא התמורה. לכל ספק נפתח כרטיס נפרד. סכום היתרה בכרטיס מהווה עדות לחוב החברה כלפיו.

כרטיסי הלוואות משקפים בד”כ גם קבלה (של קרן ההלוואה) וגם נתינה (של החזרי ההלוואה).

כרטיסי ספקים משקפים בד”כ גם קבלה (של חומרי גלם או שרותים, בקיצור: סחורה) וגם נתינה (תשלום לספק).

כרטיס הלוואות מבנק לאומי

 

 

 

כרטיס עצי אפריקה (ספק)

פרטים

חובה

זכות

יתרה

פרטים

חובה

זכות

יתרה

פרטי העיסקה

ח-ן נגדי

פרטי העיסקה

ח-ן נגדי

הלוואה א'

מזומן

 

7,000

7,000

קניית 10 ק”ג עץ

קניית עצים

 

10,000

10,000

הלוואה ב'

מזומן

 

2,000

9,000

תשלום עבור 10 ק”ג עץ

מזומן

10,000

 

0

תשלום ע”ח

הלוואה א'

מזומן

1,500

 

7,500