קורס פייבר אונליין

אובדן כושר עבודה

בביטוח מנהלים יש אפשרות להגדיל את הפרמיה כדי לרכוש ביטוח לאובדן כושר עבודה, וזאת עד לסך של 3.5% מהשכר על חשבון המעביד. במקרים בהם המעביד אינו מפריש לך לביטוח זה, אתה רשאי לקנות את הביטוח בנפרד על חשבונך.

מתי זכאים לפיצוי על אובדן כושר עבודה?

חברת הביטוח מתחילה לשלם פיצוי על אובדן כושר עבודה החל מאובדן 75% מכושר העבודה. ע"י הגדלת הפרמיה ניתן לרכוש ביטוחים שיתחילו לשלם כבר מאובדן של 25% מכושר העבודה, ו/או שיקצרו את תקופת ההמתנה העומדת על שלושה חודשים.

יש להבחין בין אובדן כושר עבודה לנכות.

שיעורי נכות נקבעים לפי הערכות מומחים רפואיים והם קשורים ברמת הפגיעה הפיזית בגוף האדם. אובדן כושר הוא לחלוטין אינדיבידואלי.

למשל, דוגמנית שנחתכה בפרצופה והיא נושאת מעכשיו צלקת מכוערת יכולה לטעון לאובדן כושר עבודה של 100%, כי היא איננה מסוגלת לשוב ולעבוד במקצועה הקודם.

מבחינת שיעורי נכות ייתכן מאוד שלא ייפסק לה אפילו אחוז נכות אחד כי הפגיעה שסבלה היא שטחית.

 

הפיצויים: כמה ואיך

מרגע התאונה או האירוע שגרם לאובדן כושר העבודה, תתנהל התדיינות עם חברת הביטוח, שמן הסתם תנסה באמצעות מומחים מטעמה להוכיח שאובדן הכושר לא מגיע לכדי 75%.

היה והוסכם שהינך זכאי לפיצויים, תיאלץ להמתין תקופה מסויימת (כל הפרטים, כגון: משך התקופה והתעריפים מופיעים בפוליסה, היא שוכבת אצלך שנים, אפשר לעיין בה לפעמים) ואח"כ תהיה זכאי לקבל פיצוי לכל היותר עד גיל הפרישה (יכול להיות שבפוליסה רשום אפילו עד גיל צעיר יותר). בזמן התקופה, בה משולמים הפיצויים, אתה משוחרר מחובת תשלומי הפרמיה השוטפים.

כמה מקבלים?

בדומה מאוד לריסק, לסכומי הפיצויים כאן יש תעריפים וישנם גם סוגים רבים של פוליסות לכיסוי אובדן כושר.

אתה הוא זה המחליט מראש בעת עריכת הפוליסה מה הסכום החודשי בו אתה מעוניין ובהתאם תשלם את המחיר של סכום זה כחלק מהפרמיה השוטפת.

האם המחיר לכיסוי אובדן כושר אינו 3.5% מהשכר?

לא ולא.

זה רק סכום התקרה להפרשות המעביד המוכרות לו לצורכי מס.

כאמור, יש סוגים רבים של פוליסות כאלו במחירים שונים.

גם כאן בדומה לריסק, ניתן לרכוש פוליסה רגילה של כיסוי אובדן כושר עבודה,  שלא במסגרת הכוללת של ביטוח המנהלים ויש לבחון את העלויות בשני המקרים.

מומלצת גם ההסתייעות ביועץ פנסיוני בלתי תלוי, שיתאים עבורכם את הפוליסה האופטימלית הן מבחינת הכיסויים והן מבחינת המחיר.

הביטוח הלאומי

כידוע, כולנו מבוטחים בביטוח לאומי שבין שאר הכיסויים שהוא אחראי עליהם ישנו גם פיצוי לאובדן כושר עבודה.

ישנן חברות ביטוח המקזזות ישירות מהתשלום שהן חייבות למבוטח, שאיבד את כושר עבודתו, את התשלומים המגיעים לו מביטוח לאומי.

במידה ומחליטים לרכוש ביטוח אובדן כושר, יש לבדוק מראש עניין זה. אם תשלומי הביטוח הלאומי מקוזזים בדר"כ הפוליסה תהיה זולה יותר אך עדיף לרכוש פוליסה שלא מקזזת אותם.

להיות חכם על חזקים

תוכן עניינים