ביטוחי בריאות משלימים בקופות החולים

art634503924810911615

סל הבריאות הממלכתי נותן מענה בסיסי לצרכים הרפואיים שלנו.

אך ישנם תחומים, בדר"כ דברים שאינם כרוכים בפיקוח נפש כגון: טיפולי שיניים, שמיעה, וטיפול סיעודי, שאינם כלולים בכיסויים המוצעים בסל הבריאות.

בנוסף, מי שמעוניין בשירות איכותי יותר: בחירה אישית של מנתח, נוחות באישפוז, כיסוי מלא של הוצאות בטיפולים (הסל מציע בדר"כ מימון חלקי) וכד', נאלץ לרכוש זאת בנפרד.

קופות החולים בארץ מאפשרות לנו לרכוש ביטוח משלים לביטוח הממלכתי, המכסה מקרים וצרכים כמו אלו שפורטו לעיל.

בלשון הקופות נקראים הביטוחים המשלימים שב"נים: שירותי בריאות נוספים.

 

סוגי כיסויים בביטוח משלים

תכניות הביטוח המשלים כוללות שלושה סוגי כיסויים עיקריים:

  1. ביטוח מוסף: כיסוי ביטוחי לשירותים שאינם כלולים בסל הבריאות, דוגמת טיפולי שיניים, ראייה ושמיעה, וכן עזרה בטיפול סיעודי.
  2. ביטוח מרחיב: כיסוי המרחיב את השירות בניתן בסל הבריאות, לדוגמא: תוספת מימון לטיפולי השתלות בארץ ובחו"ל, שהם טיפולים יקרים ובהם מכסה הביטוח הממלכתי חלק לא מספק מהעלות.
  3. ביטוח תחליפי: שיפור איכותי לשירותי סל הבריאות. למשל, החזרי הוצאות לניתוחים פרטיים.

 

איך משלמים ומה מקבלים בתמורה?

ביטוח משלים בקופת החולים נרכש באמצעות תשלום חודשי: פרמיה, התלויה בגיל המבוטח ובלי קשר למצבו הבריאותי. עם עליית הגיל עולה גם הפרמיה המשולמת.

רוב הכיסויים שמבטיח הביטוח המשלים כרוכים בתשלום השתתפפות עצמית מצד המבוטח, וישנה בדר"כ תקרה לסכום המשולם ע"י הקופה, בעיקר במקרים של ניתוחים והשתלות הכרוכים בסכומים גדולים מאוד.

עניין נוסף שמאפיין את הביטוח המשלים בקופות הוא אופייה הציבורי.

השירותים הניתנים במסגרת הביטוח בקופות הם שירותים של רפואה ציבורית, אם האדם מעוניין בניתוח בבית חולים פרטי, הביטוח המשלים לא מכסה בשבילו את האפשרות הזו.

גם בניתוחים בחו"ל בולט השיקול הציבורי.

ככלל אין הביטוח המשלים מממן ניתוח בחו"ל במקרה בו לא קיימת סכנת חיים. ישנה וועדה מיוחדת הקובעת סדר קדימויות לניתוחים בחו"ל לפי שיקולים כמו: גיל, עם עדיפות לצעירים, מצב משפחתי וזמן המתנה.

השורה התחתונה היא, שבהחלט קיימים יתרונות לביטוח משלים כנדבך נוסף מעל הביטוח הממלכתי, בעיקר מבחינת כיסויים במקרים של ניתוחים, השתלות ותרופות יקרות שלא נכללות בסל הבריאות, ולכן מומלץ בלהט לכל אדם לרכוש כיסוי נוסף ע"י רכישת ביטוח משלים בקופה בה הוא מבוטח.

אולם ישנם חסרונות לאפיק זה בעיקר בתחום איכות השירות: טיפולים ברפואה ציבורית ולא פרטית, המתנה בועדה במקרים של ניתוח בחו"ל וכן מימון חלקי ברוב המקרים של ניתוחים יקרים.

חסרונות אלו מביאים אותנו לנושא הבא – ביטוחים פרטיים.

את הפירוט המלא של הכיסויים הביטוחיים הניתנים במסגרת הביטוחים המשלימים בקופות החולים ניתן למצוא באתרי האינטרנט של הקופות:

קופ"ח כללית: www.klalit.co.il

קופ"ח מכבי: www.maccabi-health.co.il

קופ"ח לאומית: www.le-la.co.il

קופ"ח מאוחדת: www.meuhedet.co.il

נושאים נוספים

Loading data ...
Coin Compare
View chart compare
View table compare
שינוי גודל פונט
ניגודיות