מסלולים מרכזיים בביטוח מנהלים

שני סוגי המסלולים המרכזיים בביטוח מנהלים

כיום קיימות בשוק שתי סוגי פוליסות ביטוח מנהלים עיקריות. אומנם אין גבול לוריאציות שאפשר לעשות על גבן של שתי אלה, אך הבסיס לכל התיחכומים והשינויים הוא שתיהן.

א' – מסלול קיצבה: פוליסה המשלמת למבוטח את הסכום המגיע לו עם פרישתו או פטירתו, בצורת קיצבה חודשית לכל ימי חייו, או לשאיריו אחריו (המוטבים).

פוליסות מהסוג הזה נקראות בדר"כ "עדיף", והם קיימות בשוק הביטוח כמעט עשרים שנה.

ב' – מסלול הוני: פוליסה המשלמת למבוטח את כל הכסף המגיע לו כסכום חד פעמי עם הגיעו לגיל פרישה או עם מותו.

פוליסות מסוג זה נקראות "הוני" אלו פוליסות חדשות מאוד וקיימות רק משנת 2000.

השוואה בין פוליסות "הוני" ו"קיצבה"

פוליסות "הוני" מבוססות על לוחות תמותה חדשים ומעודכנים יותר מאלו של פוליסות "קיצבה".

לוחות תמותה הן טבלאות הנוקבות באחוז האנשים שימותו בכל קבוצת אנשים בני אותו גיל, מין ורמת בריאות.

הלוחות מבוססות על מעקב סטטיסטי באנגליה.

במהלך עשרים השנים האחרונות שיעורי התמותה הולכים וקטנים, כלומר: אנשים חיים יותר שנים, ובלשון מקצועית: תוחלת החיים עולה.

שיקולים אקטואריים הנובעים מנתון זה גורמים לכך שאם נשווה את סכומי הכסף שייצברו בגיל 65 על פי נתונים זהים, כלומר: אותו אדם, באותו שכר מבוטח, באותו גיל כניסה לפוליסה, ייצבר לזכות אותו אדם יותר כסף בפוליסת "הוני" מאשר בפוליסת "עדיף-קיצבה"! (שהשם שלה הופך פאתטי מרגע לרגע).

אתה ודאי מגרד בקרחת ושואל את עצמך: אז למה בכלל יקנה מישהו פוליסת קיצבה כשהוא יכול להרוויח יותר בפוליסה הונית, ועוד לקבל את זה בבת אחת: ממש מפעל הפיס!

התשובה היא שיש גוף ששומר על פוליסת הקיצבה מפני הכחדה ודואג להמשך קיומה ונחיצותה.

לא, לא מדובר בחברה להגנת הטבע אלא בידיד קרוב של כולנו: מס ההכנסה היקר לליבנו (ובעיקר לכיסנו) מאוד.

הסברנו בראשית הפרק, ששיקולי המס בהפרשות לאפיקי הפנסיה: ההכרה כהוצאה למעביד, הפטור ממס והזיכויים לעובד, הם שהופכים את ההשקעה באפיקים אלה לכדאיים בהשוואה לתוכניות חיסכון רגילות או מסלולי השקעה אחרים.

ובכן, מס הכנסה מכיר במרכיב התגמולים שבפוליסה הונית כחיסכון פנסיוני הזכאי להטבות הרגילות רק עד לשכר של 9,300 ש"ח לחודש. כל שקל במשכורת מעבר לסכום הנ"ל המבוטח בפוליסה הונית חייב במס המנוכה מיידית. עובדה מצערת ההופכת את האופציה ההונית לבלתי רלוונטית בחלקי השכר שמעל תקרת 9,300 השקלים המיתולוגיים.

לשם המחשה נניח כי אדם מסויים (לא אתה כמובן כי אתה קראת את הפרק הזה) ביטח בפוליסה הונית של ביטוח מנהלים שכר של 12,000 ש"ח.

על החלק שמעל 9,300 ש"ח, כלומר על הפרשת התגמולים ביחס ל-2,700 ש"ח הוא יחוייב מיידית במס הכנסה של בערך 50%!

הפסד מצער של כסף מידי חודש.

לכן מי שמרוויח מעל 9,300 ש"ח ורוצה להיכנס למסלול של ביטוח מנהלים, חייב ליצור שתי פוליסות: אחת הונית, בה הוא מבטח את השכר עד ל-9,300, ואחת מסוג קיצבה (עדיף) בה מבוטח חלק השכר שמעל סכום זה. הנה, על קצה המזלג מעט מהסיבוכים והמורכבויות של הביטוח הפנסיוני ושיקולי המס שבו, ועדיין לא דיברנו על מצב בו עולה המשכורת במהלך השנים ועוברת את התקרה, ולא על שינויים אפשריים בתקנות המס (בן בסט- זוכרים?).

בקיצור: מי שמשכורתו לא ממש נמוכה והוא צופה בה שינויים צריך ייעוץ מקצועי אחרת הוא עלול להפסיד הרבה כסף.

מרכיבי הפוליסה

בביטוח מנהלים חלק מסך התשלומים המופרשים מופנה לרכישת ביטוח ריסק (כיסוי למקרה מוות כזכור) וחלק מופנה לפוליסת החיסכון.

הכספים מגיעים למבוטח עם הגיעו לגיל פרישה או חס ושלום אם נפטר לפני כן.

במקרה פטירה מקבל המבוטח סכום המורכב משני רכיבים: סכום הריסק, מיד נסביר ממה הוא מורכב, וסכום החיסכון שהצטבר לטובתו עד מועד הפטירה.

אם בעזרת השם הגיע המבוטח לגיל פרישה כשהוא בריא ושלם (עד מאה ועשרים, גיל שדי דופק את חברת הביטוח, אגב) הוא זכאי לקבל רק את כספי החיסכון שנצברו לזכותו וזאת על פי הר"מ:

כספים שהופקדו לפני שנת 2008 יכולים להימשך על פי האופי בו נחסכו:

אם המבוטח בחר אז בפוליסה הונית: כל הכספים שנצברו עד לאותו תאריך ישולמו למבוטח כסכום חד פעמי, ויתרת החסכון משנת 2008 תתורגם לקצבה.

אם המבוטח היה מראש בפוליסת קיצבה ("עדיף"): הכסף שנצבר מתורגם לקיצבה חודשית בעלת סכום קבוע המשולמת למבוטח לכל ימי חייו, או אם נפטר, לשאיריו עד שיחלפו עשר שנים מגיל הפרישה.

כספים שהופקדו החל מה 1.1.08 ועד ך 31.12.2012 יתורגמו לקצבה חודשית בהתאם למקדם שנקבע לחוסך עם הצטרפותו לתוכנית הביטוח. לעמיתים שהצטרפו לתוכנית ביטוח מנהלים החל מ 1.1.2013 ייקבע המקדם רק בהגיעם לגיל פרישה אך המקדם שייקבע אז ישאר קבוע לכל שנות קבלת הקיצבה.

גם במסלול זה כספי הקיצבה חייבים במס החל מסכום מסויים, חשוב להתייעץ עם הסוכן או עם מומחה בלתי תלוי כיצד להגיע למצב של מינימום תשלומי מס בגיל הפנסיה.

בפרק הבא ניתן הסבר מפורט של הרכיבים השונים שבפוליסה.

להיות חכם על חזקים

תוכן עניינים