נספח: השוואה בין קרן פנסיה וביטוח מנהלים

בנספח זה נשווה באמצעות נתונים מספריים (שהתקבלו ממאגר נתונים של חברות ביטוח וקרנות הפנסיה) של התקבולים המגיעים לחוסך שהגיע לעת הפרישה בין שלושה מסלולים: ביטוח מנהלים "הוני", ביטוח מנהלים מסוג "קיצבה" (מפוליסה שיצאה אחרי יוני 2001) וקרן פנסיה.

זאת בהמשך להשוואה שערכנו בפרק עצמו, כי כפי שנאמר: "טוב מראה עיניים".

בסיס ההשוואה הוא זהה. כדוגמא לקחנו חוסך המאופיין בפרמטרים הבאים: זכר, המצטרף לתכנית בגיל 30, נשוי, לא מעשן שמשכורתו המבוטחת היא 7,000 ש"ח.

"טיפוס" שכזה הוא ממוצע למדי הן מבחינת גיל הצטרפותו והן מבחינת שכרו.

נקרא לו משה.

כדי שההשוואה תהיה על בסיס זהה הגדרנו שהפרמיה החודשית שישלם משה בכל אחד מהמסלולים היא זהה: 1,283 ש"ח לחודש (18.33% משכרו).

 

אופציה א': משה מצטרף לקרן פנסיה

  1. עם הגיעו לגיל 65 יקבל משה פנסיה חודשית של 7,197 ש"ח לחודש.
  2. אם יאבד משה את כושר עבודתו כתוצאה מנכות הוא יקבל מדי חודש 5,499 ש"ח לכל חייו.
  3. פנסיית השאירים לה זכאית אלמנתו של משה, אם נפטר: 4,318 ש"ח לחודש (לכל חייה) אם יש לו ילדים מתחת לגיל 21 יהיו הללו זכאים ל-2,159 ש"ח לחודש, והורה נתמך שלו (אם קיים בכלל) יהיה זכאי ל-2,195 ש"ח לחודש. (סך כל הפנסיות לשאירים לא יכולים לעבור את 120% פנסיית הזיקנה של משה, ובשקלים: עד 8,636 ש"ח לחודש)

 

אופציה ב': משה מצטרף לביטוח מנהלים במסלול קיצבה (בהרכב של 90% חיסכון 10% ריסק)

  1. עם הגיעו לגיל 65 יקבל משה פנסיה חודשית של 3,706 ש"ח לחודש.
  2. סכום הכסף המתקבל ליורשים (המוטבים בפוליסה) במקרה פטירתו ר"ל של משה לפני הגיעו לגיל 65: 645,176 ש"ח באופן חד פעמי (סכום הריסק+החיסכון שנצבר).
  3. במקרה של אובדן כושר עבודה, לא מגיע למשה מאומה. כדי לקבל פיצוי כספי במקרה זה עליו לקנות בנוסף פוליסת "אובדן כושר עבודה".

הערה:  בנספח זה אנו מציגים השוואה גם לגבי מקרי נכות. כזכור מקריאת

הפרק, הפיצוי שמציעה קרן הפנסיה במקרה כזה מתקבל כפנסיית נכות ואילו חברות הביטוח מציעות כיסוי דרך רכישת פוליסת כיסוי אובדן כושר עבודה. אנו נשווה בין שני אפיקים אלו, למרות שהם לא לגמרי זהים, והגדרות "נכות" ו"אובדן כושר עבודה" הן שונות.

 

אופציה ג': משה מצטרף לביטוח מנהלים במסלול "הוני" (90% חיסכון 10% ריסק)

  1. עם הגיעו לגיל 65 יקבל משה סכום חד פעמי בסך 762,357 ש"ח.
  2. סכום המגיע ליורשי משה אם נפטר לפני גיל 65: 645,176 ש"ח (כמו בקיצבה).
  3. אובדן כושר עבודה: כמו בפוליסת קיצבה.

החישובים נערכו על בסיס תחזית תשואה נטו של 4.6% בקרן פנסיה, ו-2.5% בביטוחי המנהלים כמקובל.

מן הנתונים נראה בברור יתרון קרן הפנסיה על פוליסת קיצבה: פנסיה חודשית של 7,197 מול 3,706, כמעט כפול!

ההשוואה בין קרן פנסיה וביטוח מנהלים במסלול הוני יותר קשה, שכן נדרש להשוות בין תשלום חודשי לתשלום חד פעמי.

על פי חישובינו בנתונים המתייחסים למשה, סכום של 762,357 ש"ח הוא שווה ערך לפנסיה חודשית של 4,031 ש"ח שתתקבל במשך 20 שנה. 20 שנה היא תוחלת החיים הצפויה למי שזכה לחגוג את יום הולדתו ה-65. בחישוב הנחנו עוד, כי התשואה על הכסף תמשיך להיות 2.5% נטו לשנה. מה לגבי הסכומים המתקבלים במקרה מותו המצער של משה?

גם כאן נדרשת השואה בין הפנסיה החודשית של האלמנה המתקבלת מקרן הפנסיה לסכום החד פעמי המתקבל מביטוח מנהלים.

החישוב שלנו מראה שאם האלמנה היא בערך בת גילו של משה היא אמורה לחיות עוד כ-25 שנים. בסכום המתקבל מחברת הביטוח (645,176 ש"ח) היא לא תוכל להבטיח לעצמה תשלום חודשי בגובה של 4,318 ש"ח כמו זה המתקבל מקרן הפנסיה (שווה הערך החודשי של הסכום מביטוח מנהלים שווה רק ל-2,894 ש"ח לחודש) כלומר: שוב עדיפות לקרן הפנסיה.

רק אם תחיה האלמנה פחות מ-15 שנים לאחר מות בעלה, מתחילה להיות עדיפות לביטוח המנהלים.

 

ולבסוף: השוואה במקרה נכות

כאן רואים בבירור את יתרון קרן הפנסיה. באותה פרמיה חודשית יקנה משה בקרן פנסיה כיסוי למקרה נכות – ששוויו 5,499 לחודש.

באופציות ביטוח המנהלים אין בכלל כיסוי למקרה נכות ועל משה לקנות כיסוי כזה בנוסף לפרמיה החודשית שלו.

נושאים נוספים

Loading data ...
Coin Compare
View chart compare
View table compare
שינוי גודל פונט
ניגודיות