קורס פייבר אונליין

תכונות ומאפייני קרן הפנסיה

הצטרפות לקרן

בעבר היו קרנות הפנסיה מבטחות שכירים לפי הסכמיים ענפיים וקיבוציים.

קרן פנסיה לעובדי הבניין, קרן פנסיה לעובדי התעשייה הצבאית וכד'.

הכניסה לקרן הייתה על בסיס קיבוצי: לא ניתן היה להצטרף כחבר בודד אלא רק עם כל החבר'ה מהעבודה ביחד.

כיום כאמור כבר לא ניתן להצטרף לקרנות מסוג זה. ההצטרפות אפשרית רק לקרנות הפנסיה החדשות. ושם ניתן להצטרף לכל קרן פנסיה שתבחר כבודד ואין חובה לגרור את כל המשרד איתך.

כלומר כיום החוק מאפשר לעובדים לבחור בעצמם את התוכנית הפנסיונית הרצויה להם, וההצטרפות לכל קרן אפשרית גם על בסיס אישי.

עם זאת, במידה ולא בחרת בעצמך את הקרן, יעביר המעביד את כספי התגמולים לקרן איתה הוא יעדיף לעבוד.

 

עזיבת מקום עבודה

אם עזבת את מקום עבודתך ועברת למקום עבודה חדש, ניתן להמשיך את התוכנית בקרן שלך ממקום עבודתך החדש וכך לא ייפגעו זכויותיך.

אך גם אם הפסקת לעבוד או פוטרת ולא היה באפשרותך להעביר את ההפרשות לקרן כסדרן, יש באפשרותך לבקש ל"הקפיא" את התוכנית.

אז תעבור ממעמד של "עמית פעיל", למעמד של "עמית לא פעיל".

במקרה זה יישמרו עבורך הזכויות בקרן כפי שהיו ביום הקפאת התוכנית. אם תחזור מאוחר יותר לשלם לקרן, תשוב למעמד של "עמית פעיל",) ויתכן ותחוייב בהצהרה בריאותית חדשה, דבר שירע את מצבך אם חל שינוי במצבך הבריאותי מאז הצטרפת לקרן. במקרה של קרן פנסיה ותיקה היכולת לחזור אל אותה הקרן שמורה לשנתיים בלבד. אם לא שבת למעמד של עמית פעיל תוך שנתיים, לא תוכל לחזור ולהפקיד לקרן ותיקה (שהינה בעלת תנאים עדיפים).

משיכת כספים לפני גיל הפרישה

משיכת כספים לפני גיל פרישה מחוייבת במס גבוה שנגבה  מסכום המשיכה כולו ולא מהרווח שנצבר על ההפקדות.

ישנה הבחנה בין כספים שהופקדו עד ה 31.12.1999 וכספים שהופקדו החל מ 1.1.2000:

לגבי כספים שהופקדו עד 31.12.1999 משיכתם כרוכה בתשלום מס של 35%, אך ישנם מקרים מיוחדים בהם ניתן למשוך כספים אלו ללא מס וזאת אם התקיים אחד מהתנאים הבאים:

  1. לא עבדת במשך שישה חודשים רצופים מאז עזיבת מקום העבודה האחרון.
  2. הינך מעל גיל 60 ועברו למעלה מחמש שנים מהיום בו התחלת להפקיד לקרן או שפרשת מעבודתך.

לגבי כספים שהופקדו לאחר ה 1.1.2000:  משיכת כספים אלו כרוכה בתשלום מס של 35% או מס שולי, הגבוה מבינהם (כאמור המס נגבה מסך שווי המשיכה).

במקרים נדירים וקשים (מחלות קשות, מצב סוציואקונומי קשה במיוחד) ניתן לקבל פטור ממס על משיכת כספים מוקדמת אך זה מותנה באישור מראש של פקיד השומה.

מס הכנסה

מי שחשב בטעות שמס הכנסה מניח לנו לנפשנו אחרי שכבר הגענו לגיל פרישה, שיחשוב עוד פעם.

הקיצבה החודשית המשולמת לנו מידי קרן הפנסיה חייבת במס, אך ישנו ניכוי של סכום מסויים מהקיצבה שעליו לא צריכים לשלם.

לסיכום: אם הינך עומד בפני מצב שיאלץ אותך להקפיא תשלומים, או למשוך כספים מהקרן, רצוי שתיעזר בייעוץ מקצועי שיחשב עבורך את ההפסד הצפוי. כך תוכל לדעת בודאות האם משיכת הכספים מקרן הפנסיה היא הפתרון הנכון עבורך או שמא חלופות אחרות כמו הלוואות או משכנתא משתלמות לך יותר, ויציע לך דרכים לצמצם את הנזק.

להיות חכם על חזקים

תוכן עניינים